Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

"Ett sätt att jobba, ett sätt att vara, ett sätt att leva."

Välkommen till Svensk förening för Glesbygdsmedicin 

(The Swedish Society of Rural Medicine)

Associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet


Föreningen arbetar för att öka kunskapen om glesbygdsmedicin, för att skapa ett nationellt och internationellt samarbete kring forskning och utvecklingsprojekt, för att främja en god grund- och vidareutbildning för läkare och annan sjukvårdspersonal verksamma i glesbygd och för att värna om glesbygdsbefolkningens hälsa. Vi vill även inspirera och informera om arbetet inom sjukvården i glesbygd.


Denna sida är under uppbyggnad då vi nu uppdaterar vår hemsida, flyttar över och fyller på med material och information. Har du kommentarer, åsikter, frågor eller önskar bidra med material eller annonsera så är du välkommen att kontakta oss via CONTACT US längst ned på sidan. 

aktuellt