Karta

Här presenteras en karta över Primärvårdsenheter i glesbygd i Sverige. Kartan är under uppbyggnad och innehåller i dagsläget endast enheter från de 6 nordligaste regionerna samt några enstaka söderut. De enheter som har gröna markeringar på kartan är enheter med sjukstuga, övriga enheter har gul markering.