Karta

Här presenteras en karta över Primärvårdsenheter i glesbygd i Sverige. Kartan är under uppbyggnad och innehåller i dagsläget endast enheter från de 6 nordligaste regionerna samt några enstaka söderut. De enheter som är grönmarkerade har ytterligare information om du klickar på dem, de rödmarkerade är enbart utmärkta med plats. Förfrågningar om att skicka in kompletterande information håller på att skickas ut. Saknar du din enhet på kartan eller vill komplettera med ytterligare information så ta gärna kontakt med föreningen via contact us längst ned på sidan.