Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicin eller rural medicine, är en internationellt sett gammal gren av den praktiska medicinen och sedan länge ett akademiskt ämne i många länder, framför allt i Australien, Storbritannien, Kanada och USA.

Personal inom glesbygdsvård möter alla sjukdomar, symptom och tecken på ohälsa som finns i en befolkning, inklusive akutsjukvård. Det kräver en djup förståelse även för människors sociala, psykologiska, ekonomiska och samhällsstrukturella villkor i glesbygd.

1992 bildades The Wonca Party on Rural Practice (WWPRP) vars syfte var att bygga upp en internationell organisation för främjande av en god sjukvård, en god hälsa och bättre levnadsvillkor i glesbygden. 1995 blev denna föreningen en del av Wonca-familjen. WWPRP anordnar egna världskongresser i glesbygdsmedicin samt att de anordnar egna sessioner under Woncas kongresser. 

För att organisera glesbygdsmedicinens behov i Europa bildades med WWPRP som avbild The European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA) 1997. EURIPA håller även egna konferenser.

Svensk förening för Glesbygdsmedicin (SFGM) bildades 2002. Sedan 2005 är SFGM associerad medlem av Svenska Läkaresällskapet. Och föreningen representeras både i WSPRP och EURIPA.

GLESBYGDSMEDICINSK INSPIRATION

Glesbygdsmedicin består av paradoxen avstånd och närhet. Avstånd och närhet på gott och ont, men det är just i detta som glesbygdsmedicinens hela charm och essens ligger. 

Att glesbygd är förknippad med avstånd känns nog bekant för de flesta. Avstånd till sjukhuset, definitiv vård eller till narkosjouren kan kännas skrämmande då man står där med den svårt sjuka patienten, samtidigt som det är spännande då du helt plötsligt är den högsta medicinska kompetens som finns att tillgå och utgången är upp till dig. Avstånd är samtidigt bidragande till att patienterna söker din hjälp istället för sjukhuset, vilket medför att du får handlägga betydligt fler olika sjukdomstillstånd och situationer. Exakt hur långt avstånd som krävs för att klassas som glesbygd har vi inte fastställt (det finns flera definitioner). Ett avstånd som gör att fenomenet beskrivet ovan uppstår är tillräckligt. 

Lite mer obekant känns nog att vi förknippar glesbygd med närhet. Närhet till dig gör att du får ta del av så mycket mer. Vi befinner oss mitt ibland våra patienter i samhället, vi känner dem, får ett högt förtroende och vi ordnar för patientens bästa. Allt egentligen enligt det som nu benämns ”god och nära vård”. Närhet kan ibland kännas besvärande då dina patienter ofta är någon du känner väl eller så blir du tillfrågad medicinskt utanför din arbetstid då det är svårare att kliva ur sin roll i glesbygden. 

Glesbygdsmedicin: ”ett sätt att jobba, ett sätt att vara ett sätt att leva”. Varmt välkommen till vår fantastiska paradox! 

Bli inspirerad! Här har vi samlat ett antal texter om livet som glesbygdsdoktor.

2019 -Allmänmedicin- I glesbygden vill jag stanna.pdf
Anna Westman - I glesbygden vill jagstanna. (publicerad i tidningen Allmänmedicin 2019) 
2019 -Läkartidningen- Efter två veckor kände jag jamen, det är ju det här jag vill jobba med.pdf
Emil Carstedt: Efter två veckor kände jag; jamen, det är ju det här jag vill jobba med. (publicerad i Läkartidningen 2019)
2015 -Allmänmedicin- Från Glesbygden Det var en gång.pdf
Anna Falk: Från Glesbygden; Det var en gång.(publicerad i tidningen Allmänmedicin 2015) 
2014 -Allmänmedicin- Glesbygd som utmanar.pdf
Christer Wiklund: Glesbygd som utmanar- fördomarna.(publicerad i tidningen Allmänmedicin 2014)
2012 -Dagens Medicin- Fann närhet i bygden med stora avstånd.pdf
Anna Borg: Fann närhet i bygden med stora avstånd.(publicerad i Dagens Medicin 2012) 
2007 -Allmänmedicin- Glesbygdens lov från en utflyttad Stockholmare.pdf
Anna Falk: Glesbygdens lov från en Stockholmare.(publicerad i tidningen Allmänmedicin 2007) 
Gamla hemsidan- En distriktsläkare steg av bussen.pdf
Mats Falk: En distriktsläkare klev av bussen.(tidigare publicerad på vår gamla hemsida)
Gamla hemsidan- Ett sätt att fastna för glesbygdsmedicin.pdf
Annika Ljungh: Ett sätt att fastna för glesbygdsmedicin.(tidigare publicerad på vår gamla hemsida)
Gamla hemsidan- Hur kom det sig att jag hamnade HÄR.pdf
Meike Harmening: Hur kom det sig att jag hamnade HÄR?(tidigare publicerad på vår gamla hemsida)  
Gamla hemsidan- Hyrdoktor med glesbygdsmedicin på hjärnan.pdf
Kristina Aggeborn: Hyrdoktor med glesbygdsmedicin på hjärnan?(tidigare publicerad på vår gamla hemsida)   

GLESBYGDSMEDICIN I MEDIA

Här har vi samlat lite artiklar kring glesbygdsmedicin.

2019 -Läkartidningen- Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet.pdf
"Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet"
Intervju med Peter Berggren, före detta chef för Glesbygdsmedicinskt centrum och nu närsjukvårdsområdeschef för Södra Lappland kring visioner om moderna glesbygdsmedicinska arbetssätt som förebild för god och nära vård.(Läkartidningen 2019)
2018 -Norrköpings Tidning- Människor gillar andra lösningar.pdf
"Människan gillar andra lösningar"
Näringsminister Mikael Damberg kring glesbygdsmedicinska tillämpningar i Valdemarsvik.(Norrköpings Tidning 2018)
2017 -Västerbottenkuriren- Miljoner till teknikforskning i glesbygdsmedicin.pdf
"Miljoner till teknikforskning i glesbygdsmedicin"
Om satsning på forskning och utveckling av virtuella hälsorum.(Västerbottenskuriren 2017)

 

Tidningen Allmänmedicins temanummer om glesbygdsmedicin.
(Tidningen Allmänmedicin 2017)
2016 -Allmänmedicin- Sjukstugor i Lapplands Glesbygd.pdf
"Sjukstugor i Lapplands glesbygd"
Mante Hedman, allmänläkare i Storuman beskriver sjukstugekonceptet i södra Lappland.(Tidningen Allmänmedicin 2016)
2016 -Allmänmedicin- EURIPA för glesbygdsmedicin i Europa.pdf
"EURIPA - för glesbygdsmedicin i Europa"
Lars Agréus och Peter Berggren skriver om EURIPA- en förening för glesbygdsmedicin i Europa.(Tidningen Allmänmedicin 2016)
2015 -Allmänmedicin- Glesbygdsmedicin i Finland.pdf
"Glesbygdsmedicin i Finland"
Del av artikelserie.(Tidningen Allmänmedicin 2015)
2015 -Allmänmedicin- Glesbygdsmedicin i Norge.pdf
"Glesbygdsmedicin i Norge"
Del av artikelserie.(Tidningen Allmänmedicin 2015)
2015 -Allmänmedicin- Glesbygdsmedicin i Sverige.pdf
"Glesbygdsmedicin i Sverige"
Del av artikelserie.(Tidningen Allmänmedicin 2015)
2014 -Läkartidningen- Läkarutbildning i glesbygd ett radikalt koncept från Kanada.pdf
"Läkarutbildning i glesbygd- ett radikalt koncept från Kanada"
Lars Agreus om ett radikalt kanadensiskt utbildningskoncept vilket genererat superkompetenta läkare som framgångsrikt bemannat upp glesbygdsområdena i Northern Ontario.(Läkartidningen 2014)
2013 -Läkartidningen- Sjukstugan 3.0.pdf
"Sjukstugan 3.0"
Äldre reportage om glesbygdsmedicinskt arbete och distansöverbryggande teknik vid sjukstugan i Storuman.(Läkartidningen 2013)
2013 -Allmänmedicin- Glesbygdsmedicinska visioner, akutsjukvård och ultraljud eller Glesbygdsmedicin i framkant.pdf
"Glesbygdsmedicinska visioner, akutsjukvård och ultraljud- eller glesbygdsmedicin i framkant"
Artikel av Meike Harmening. Rapport från det glesbygdsmedicinska årsmötet i Vilhelmina 2013.(Tidningen Allmänmedicin 2013) 

VILL DU ARBETA MED GLESBYGDSMEDICIN?

Tycker du att detta med Glesbygdsmedicin låter intressant? Våga ta steget och prova på!

Med hjälp av kartan nedan så får du en överblick av primärvårdsenheter (Hälsocentraler/vårdcentraler) i Sveriges glesbygd. Grönmarkerade enheter har klickbara länkar till ytterligare information om enheten. För de enheter som är rödmarkerade finns endast platsen utmärkt.


Kartan är under uppbyggnad och inkluderar i dagsläget endast de 6 nordligaste regionerna samt några specifika enheter söderut. Vill du att din arbetsplats skall finnas med på kartan eller vill du bidra med mer information om just din arbetsplats så hör av dig till föreningen via contact us längst ned på sidan.