Föreningen

Initiativet att bilda Svensk Förening för Glesbygdsmedicin (SFGM) togs vid den första nationella konferensen i Glesbygdsmedicin i Åsele 2001 och föreningen konstituerades vid den andra nationella konferensen i Öregrund 2002. År 2005 antogs SFGM som associerad medlem av Svenska Läkaresällskapet (SLS). SFGM representeras i EURIPAs styrelse.

Föreningens styrelse har månatliga telefonmöten samt anordnar varje vår en konferens mad såväl policyfrågor som fortbildning på agendan.

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

ANNA FALK

Specialist i AllmänmedicinStudierektor allmänmedicin Region Västernorrland, Ånge
Mail: anna.falk@rvn.se

VETENSKAPLIG SEKRETERARE

LARS AGRÉUS

Specialist i allmänmedicinProfessor emeritus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska InstitutetUppsala Läns Landsting, Öregrund
Mail: lars.agreus@ki.se

LEDAMOT

CAROLA ALM-NIEMI

Specialist i allmänmedicinRegion Norrbotten, Övertorneå

LEDAMOT

SOFIA ÅHMAN

Specialist i allmänmedicinRegion Norrbotten, Arvidsjaur

LEDAMOT

ANNA WESTMAN

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Jämtland Härjedalen, Hammarstrand

LEDAMOT

ANDREAS LUNDGREN

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Västerbotten, Ursvikens HC, Skellefteå

SEKRETERARE

LISA MÅNSSON RYDÉN

Specialist i allmänmedicinRegion Gävleborg, Ljusdal
Mail: lisa.ryden@telia.com

KASSÖR

LENNART MÅNSSON

AmbulanssjuksköterskaRegion Gävleborg, Ljusdal
Mail: lennart.m@telia.com

SUPPLEANT

HEIDI LECOQ

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Västernorrland, Stöde

SUPPLEANT

ALEXANDRA WERMELIN

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Västerbotten, Storuman

REVISORER

CATHARINA INGVARSSON PERSSON

VERONICA OLMENIUS

VALBEREDNING

CATHARINA INGVARSSON PERSSON

KJELL LARSSON

CHRISTER WIKLUND

STADGAR

Stadgar GBMF.pdf

ARKIV

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser