Föreningen

Initiativet att bilda Svensk Förening för Glesbygdsmedicin (SFGM) togs vid den första nationella konferensen i Glesbygdsmedicin i Åsele 2001 och föreningen konstituerades vid den andra nationella konferensen i Öregrund 2002. År 2005 antogs SFGM som associerad medlem av Svenska Läkaresällskapet (SLS). SFGM representeras i EURIPAs styrelse.

Föreningens styrelse har månatliga telefonmöten samt anordnar varje vår en konferens mad såväl policyfrågor som fortbildning på agendan. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

ANNA FALK

Specialist i AllmänmedicinStudierektor allmänmedicin Region Västernorrland, Ånge
Mail: anna.falk@rvn.se

VETENSKAPLIG SEKRETERARE

LINA ÄRLEBRANT

Specialistsjuksköterska i vård av äldreDoktorand, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå UniversitetProjektkoordinator, Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten
Mail: lina.arlebrant@regionvasterbotten.se

LEDAMOT

MARTIN ANNSBERG

Specialist i allmänmedicinRegion Dalarna, Sälen

LEDAMOT

SOFIA ÅHMAN NÄSLUND

Specialist i allmänmedicinRegion Norrbotten, Arvidsjaur

LEDAMOT

ANNA WESTMAN

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Jämtland Härjedalen, Hammarstrand 

SEKRETERARE

LISA MÅNSSON RYDÉN

Specialist i allmänmedicinRegion Gävleborg, Ljusdal
Mail: lisa.ryden@telia.com

KASSÖR

JOHAN FÄRNKVIST

Specialist i allmänmedicinRegion Jämtland Härjedalen

SUPPLEANT

ANNIKA BJÖRK

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilVästra Götalands Region, Dals Ed

SUPPLEANT

HEIDI LECOQ

Specialist i AllmänmedicinRegion Västernorrland

SUPPLEANT


SUPPLEANT

SAMUEL BLOMQVIST

Specialist i allmänmedicinRegion Norrbotten, Kiruna

REVISORER

CATHARINA INGVARSSON PERSSON

TANYA NI 

VALBEREDNING

CAROLA ALM NIEMI

CHRISTER WIKLUND 

STADGAR

Stadgar GBMF.pdf

ARKIV

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser