Föreningen

Initiativet att bilda Svensk Förening för Glesbygdsmedicin (SFGM) togs vid den första nationella konferensen i Glesbygdsmedicin i Åsele 2001 och föreningen konstituerades vid den andra nationella konferensen i Öregrund 2002. År 2005 antogs SFGM som associerad medlem av Svenska Läkaresällskapet (SLS). SFGM representeras i EURIPAs styrelse.

Föreningens styrelse har månatliga telefonmöten samt anordnar varje vår en konferens mad såväl policyfrågor som fortbildning på agendan. 

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

ANNIKA BJÖRK

ST-läkare i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilVästra Götalands Regionen, Dals Ed

SEKRETERARE

ANNA WESTMAN

Specialist i allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk profilRegion Västernorrland, Hälsocentralen Sollefteå 

KASSÖR

JOHAN FÄRNKVIST

Specialist i allmänmedicinRegion Jämtland Härjedalen

VETENSKAPLIG SEKRETERARE

MANTE HEDMAN


LEDAMOT

SOFIA ÅHMAN NÄSLUND

Specialist i allmänmedicinRegion Norrbotten, Arvidsjaur

LEDAMOT

PETER BERGGREN


LEDAMOT

LISA MÅNSSON RYDÉN

Specialist i allmänmedicinRegion Gävleborg, Ljusdal

SUPPLEANT

ANNA FALK

Specialist i AllmänmedicinRegion Västernorrland, Ånge

SUPPLEANT

MARTIN ANNSBERG

Specialist i allmänmedicinRegion Dalarna, Sälen

SUPPLEANT

SOFIE LYHAMMAR


SUPPLEANT

JARI HAVELA


REVISORER

CATHARINA INGVARSSON PERSSON

TANYA NI 

LENNART MÅNSSON


Org nr: 802413-7815

VALBEREDNING

NIKLAS WÄRME

CHRISTER VIKLUND

HEIDI LECOQ

STADGAR

Stadgar GBMF.pdf

ARKIV

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser