ST-läkare

Har du ett intresse för glesbygdsmedicin? Är du på väg att påbörja eller har du redan påbörjat en ST-utbildning i allmänmedicin? Vill du bli diplomerad i glesbygdsmedicin eller vill du randa dig i glesbygden bara för att prova på? Det finns flera sätt att förverkliga din dröm om glesbygdsmedicin! 

ST i Glesbygdsmedicin

Om du just ska starta en ST allmänmedicin och redan nu vet att du vill ha en en glesbygdsmedicinsk profil så rekommenderar vi att du använder den kompletterande målbeskrivningen som finns längre ned på denna sida. Du lägger då in en hänvisning till detta i ditt ST-kontrakt och formulerar din individuella utbildningsplan med även dessa mål. 

Om din verksamhetschef och/eller studierektor inte är så bekant med denna komplettering får ni gärna höra av er till föreningen.

Gör du din ST vid en glesbygdsmedicinsk enhet så behöver du framför allt tillägg av kurser samt profilera dina sidoutbildningar (randningar). Din basplacering kommer ju naturligt att ge glesbygdsmedicinsk kompetens under de år du tjänstgör där under din ST.  

Gör du din ST vid en enhet som inte ligger i glesbygden så får du utöver tilläggskurser och profilerade sidoutbildningar även planera in randningar vid en primärvårdsenhet i glesbygd. Detta antingen i form av återkommande tjänstgöring, alternativt en längre sammanhållen tjänstgöring vid en glesbygdsenhet. 

Du som har en ST allmänmedicin var som helst i landet kan du använda möjligheten att randa dig en kortare tid (1-3 månader är vanligt) vid en primärvårdsenhet som ger en annan typ av erfarenhet än den du är anställd vid som ST (hänvisa till SoS målbeskrivning tex. sida 21).

Föreningen har tillfrågat ett stort antal hälsocentraler/sjukstugor om de har möjlighet och intresse att ta emot randande ST-läkare i allmänmedicin. I kartan som finns längre ned på sidan finns det angivet för respektive enhet om de svarat ja på frågan om de kan ta emot randande (klicka på respektive ort för snabbfakta).

Diplomering i Glesbygdsmedicin

Diplomeringen i glesbygdsmedicin syftar till att visa att din utbildning innehåller lite extra. Du har inhämtat lite mer kunskaper både praktiskt och teoretiskt än det som normalt krävs. Du klarar av och har erfarenhet av att arbeta mer självständigt och du har ett både bredare och djupare perspektiv på allmänmedicin- vilket krävs vid arbete i glesbygd. Detta är tänkt som ett kvitto på din kompetens och som skall signalera detsamma till arbetsgivare.

Varje år på den glesbygdsmedicinska konferensen diplomeras de medlemmar som under året slutfört sin ST allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk komplettering.

Om man inte haft en glesbygdsmedicinsk komplettering i sin utbildningsplan under ST kan man senare komplettera enligt föreningens förslag till målbeskrivning. Portföljen behöver då presenteras för någon av föreningens studierektorer, med intyg från handledare på den glesbygdsmedicinska tjänstgöringen och uppgift om kurser, profilerad sidoutbildning och eventuell annan glesbygdsmedicinsk erfarenhet.

Kontakt med föreningens ST-ansvarig för frågor kring detta får du genom att använda kontaktformuläret (contact us) längst ned på sidan.

Målbeskrivning för ST i Glesbygdsmedicin

2023 Målbeskrivning ST i Glesbygdsmedicin.pdf

Karta