Årsmöte/Konferens

Kommande konferens 2025, troligtvis sept-okt, mer info kommer!

Tidigare Konferenser

Den första nationella konferensen i glesbygdsmedicin hölls 2001 i Åsele. Året därpå så bildades Svensk Förening för Glesbygdsmedicin vid den andra konferensen som hölls i Öregrund. Sedan dess har det hållits årliga konferenser i glesbygdsmedicin. Återkommande gästas konferenserna av internationella besök från bland annat Australien, Storbritannien, USA (Alaska), Norge och Kanada. Sedan 2018 hålls i samband med konferensen även en ST-dag i glesbygdsmedicin. 

LYCKSELE 2024Tema: Tillsammans i glesbygd
Glesbygdsmedicin i förändring- resurser och samarbeten 
MALUNG 2023
Tema: Människan mitt i livet - aktiv glesbygdsmedicin
ARVIDSJAUR 2022 (Region Norrbotten)
Tema: Nära vård från vaggan till graven.
DIGITALT 2021
FUNÄSDALEN 2020 (Region Jämtland Härjedalen)
Tema: Digitalisering och Nära vård Långt bort! & Små och stora olyckor – vi är där! 
BORGHOLM 2019 (Region Kalmar)
Tema: Borgholm och Storuman pekar med hela handen in i framtiden! 
Åke Åkesson Borgholms HC - "Det digitaliserade Hemsjukhuset - ett av framtidens arbetssätt för God och Nära vård i glesbygd.” Emma Spak samordnare för Nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Peter Berggren Glesbygdsmedicinskt centrum Storuman - ”Primärvård i utkant men ändå i framkant! En vårdkedja utan svaga länkar från ett glesbygdsperspektiv”. Dessutom har vi äran att ha med Pentti Itkonen, från Eksote Finland som har lett ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom primärvården där för God och Nära vård.
State of the art för primärvården Hjärtsvikt för allmänläkare med avstånd med kardiolog David Olsson Senaste nytt om Helicobacter pylori-eradikering Lars Agréus. • Dessutom korta aktuella rapporter från forskning med glesbygdsperspektiv.
ST-dagen: Akut obstetrik och neonatologi för allmänläkare med avstånd. 
STORUMAN 2018 (Region Västerbotten)
Tema: Rekrytering, utbildning och fortbildning.
Sammanfattning:  ST-dag i glesbygdsmedicin arrangeras för första gången. Fokus på att lära känna varandra, diskutera vad vi behöver stöd med i ST-utbildningen samt att vi gästades av en föreläsare som berättade om sin tid som helikopterläkare vid en NATO-bas i Nordnorge.
Konferensen samkördes delvis med konferensen Recruit and Retain med gäster och anföranden från Norge, Kanada, Skottland, Island och Grönland. Utöver detta gästades konferensen av Anna Nergårdh och Emma Spaak angående hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Det ingick även en praktisk workshop som innehöll Ultraljud, A-HLR, akuta procedurer på Simman dockan samt möjligheten att höra om och testa en del ny hälso- och sjukvårdsteknik. Utöver detta ingick besök på Glesbygdsmedcinskt Centrum (GMC).
HÄRNÖSAND 2017 (Region Västernorrland)
Tema: Glesbygdsmedicin i framkant – ett villkor för ett levande lokalsamhälle!
Sammanfattning:Denna konferens gästades av internationella gäster från Norge och Alaska. Helen Brandstorp från Nasjonalt Senter for Distriktsmedicin i Tromsø talade bland annat om teamträning. Doug Eby berättade om hur man i en del av Alaska skapat en omstrukturerad och patientcentrerad primärvård utifrån lokal- och ursprungsbefolkningens förväntningar.
Även SFAM gästade oss och representerades av Hanna Åsberg, ordförande i SFAM. Mats Brännström höll ett anförande om utveckling av sjukvårdssystem i glesbygd. Elli Masoe, kardiolog Sundsvall höll en föreläsning om EKG-tolkning.
Utöver detta fanns de sedvanliga inslagen från GMC, presentationer av projekt samt av stipendiater.
SÄLEN 2016 (Region Dalarna)
Tema: Traumaomhändertagande och Migration.
Sammanfattning:Konferensen innehöll uppskattade föreläsningar om skallskador (inom idrotten, hos äldre samt rehabilitering av skallskador i primärvården) samt hjärtstopp under Vasaloppet. Även en föreläsning om situationen i Kurdistan. 
Vidare så besöktes konferensen av lokala politiker samt statssekreteraren till Folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsministern samt att vi fick en uppdatering om forskningen vid GMC och uppdateringen av målbeskrivningen för ST-läkare med glesbygdsmedicinsk profil.
Den praktiska workshopen bestod av omhändertagande vid skidskada, reponering, nasal och basal smärtlindring och intraosseös administration av läkemedel och vätska.
PAJALA 2015 (Region Norrbotten)
Vi konfererade i östra Norrbotten i en liten avsides vintervacker region. Pajala, kanske mest känt från boken Populärmusik från Vittula- där vi lämnar ordet Vittula oöversatt. Konferenslokalen var en gedigen anläggning som enligt vissa påståenden skulle vara tomtens hemmaplan.
Vi fördjupade oss lite inom användandet av ultraljud på glesbygdsvårdcentral samt att vi fick information om ultraljudskursen som arrangeras i föreningens och GMCs regi. Vi fick även besök av lokala politiker samt representanter från SKL, JLL och NLL samt en update kring kardiologi i glesbygd och hjärtinfarkt.
Praktiska moment inkluderade ultraljudsundersökningar, uttagning av skadad person ur bil samt workshopstationer kring akut sjuka barn. Även presentation av forskningsprojekt och vidareutvecklingen av ST i glesbygdsmedicin var inkluderat.
JÄRVSÖ 2014 (Region Gävleborg)
Konferensen hölls på det anrika och vackra Järvsöbaden, i Hälsingland. I form av föreläsningar och workshops fick vi följa ett traumafall ”från kalfjäll till akutsjukhus”. Representanter från föreningarna för Vildmarksmedicin, Glesbygdsmedicin och Akutmedicin deltog.  Vi fick också lära oss mer om tandvärk, tandskador och tandinfektioner, fri luftväg, ascitestappning, intraosseos nål samt blåstappning/suprapubisk kateter. Läkarstudenter från termin 10 presenterade sina vetenskapliga arbeten kring glesbygdsmedicin,vi fick en rapport från World Rural Wonca, Brasilien. Recruit and retain var ytterligare ett ämne som vi fick ta del av och vi fick lära oss mer om patientnära analyser.Vi tog även tag i temat Jämlik vård i Sverige. Ambulanser i glesbygden dras in – vad leder det till? Jämlik sjukvård för äldre, vård i livets slutskede ur ett jämlikt perspektiv och tekniska möjligheter att överbrygga skillnaderna. Prehospital vård ur ett jämlikt perspektiv. Vi fick också reda på huruvudaprevalensen av demenssjukdomar ökar eller minskar.
2013 – Vilhemina (Region Västerbotten)2012 – Åre (Region Jämtland/Härjedalen)2011 – Stockholm (Region Stockholm)2010 – Jokkmokk (Region Norrbotten)2009 – Hemavan (Region Västerbotten)2008 – Järvsö (Region Gävleborg)2007 – Hornöberget (Region Västernorrland)2006 – Strömsund (Region Jämtland/Härjedalen)2005 – Arvidsjaur (Region Norrbotten)2004 – Tällberg (Region Dalarna)2003 – Tärnaby (Region Västerbotten)2002 – Öregrund (Region Uppsala) - Föreningen Svensk Förening för Glesbygdsmedicin konstitueras.2001 – Åsele (Region Västerbotten) – Den första nationella konferensen i Glesbygdsmedicin.

Arkiv

Arbetsfördelning vid nationella konferenser.docx
Nuka Health Care System.pdf
skallskada commotio.pdf
Recruit and Retain 2014.pdf
Joint help Kurdistan.pdf
patientnara lab.pdf
Hjartstopp i fadrens spar.pdf
cardiovasc risk.pdf
Kunskapsstod till primarvard.pdf
akut geriatrik.pdf
Sjukstugan.pdf
Ultraljud Projekt.pdf