Medlem

Bli medlem i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin. Som medlem är du välkommen till ett nätverk av läkare och övriga verksamma i glesbygdens sjukvård. Du är förstås välkommen som medlem vem du än är om ämnet intresserar dig.

Bli Medlem


Medlem blir du genom att betala

medlemsavgiften på 150 kronor.

Beloppet betalas in till:

Bankgiro 5358-6756

eller så kan du


SWISHA till 123 090 4813

Du måste alltid ange NAMN och e-post.
Stipendium

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin utlyser varje år ett resestipendium för deltagande vid en internationell konferens. Ansökan till detta är öppen enbart för de som är medlemmar i föreningen. Stipendiet utlyses här på hemsidan, på vår Facebooksida samt via e-post till våra medlemmar.

Utlysning av Stipendium

Svensk förening för glesbygdsmedicin utlyser stipendium

årligen för att möjliggöra för verksamma inom glesbygdsmedicin att kunna delta i en internationell konferens eller liknande fortbildning.

Pandemin har ju ändrat förutsättningarna. 2021 utlystes inget stipendium, i väntan på hur världen skulle te sig när pandemin släppte sitt grepp. Styrelsen har nu beslutat att formulera anvisningar inför 2022 som följer:

I ansökan om stipendium för att stärka och utveckla den glesbygdsmedicinska erfarenheten kan föreningen anslå upp till 15000 kr per kalenderår för att bidra till medlems kostnad för internationell konferens eller liknande utbildning/fortbildning.

Ansökan ska innehålla en beskrivning, med källor, vad stipendiet ska användas till. Dessutom en presentation av den sökande, var denne arbetar och på vilket sätt dennes glesbygdsmedicinska verksamhet skulle berikas av att kunna delta i den konferens/kurs/liknande utbildningsinsats med tydlig glesbygdsmedicinsk målsättning som hänvisas till i motiveringen. Man bör också ha rimlig medfinansiering/godkännande från huvudman för att det ska kunna genomföras.

Föreningen emotser som motprestation en redovisning av kostnader och innehåll, samt en kort presentation på nästkommande årliga glesbygdsmedicinska konferens i Sverige.

Tips för att hitta lämpliga mål för stipendiets användande är att leta på Rural WONCAs hemsida https://ruralwonca.org/ eller på WONCA Globalfamilydoctor.com och kommande konferenser https://www.globalfamilydoctor.com/Conferences.aspx

Nästa Rural WONCA möte 17-20 juni 2022 i Limerick, Irland www.woncarhc2022.com

Nästa EURIPA (europeiska) Rural Health Forum 6-8 oktober, Sicilien, Italien

Man kan även finna mycket internationellt material och ibland även onlinekurser för fortbildning i glesbygdsmedicin på flera hemsidor för Rural medicine, t ex

www.srpc.ca (Kanada)

www.ruralhealthweb.org (NHRA USA)

www.srmc.scot.nhs.uk (Skottland)

https://ruralhealthandcare.wales/

www.acrrm.org.au https://www.rrh.org.au (Australien)

Ansökan ska för 2022 års stipendium tillsändas styrelsen senast 28/2 2022. Stipendiet kan, med tanke på pandemisituationen, tas ut upp till två år senare än det år det tilldelats stipendiaten.

Ansökan mailas till: ruralmedswe@gmail.com

Årets Stipendiat

Vi gratulerar 2020-års stipendiat Lana El Bahrová.

Stipendiet utdelades för deltagande vid 17th WONCA World Rural Health Conference 2020 men pga. Covid ges istället möjligheten för Lana att deltaga på en kommande konferens.

Tidigare Stipendiater201916th WONCA Rural Health Conference, Alberquerque, USA
Andreas Lundgren, Ursviken, Västerbotten
201815th WONCA Rural Health Conference, New Dehli, Indien.
Anna-Karin Agvald, Tierp, Uppland

201714th WONCA World Rural Health Conference, Cairns, Australien.
Sofia Åhman, Arvidsjaur, Norrbotten


20166th EURIPA Rural Health Forum, Marseille, Frankrike.
Helena Wallström och Simon Näverlo, Västerbotten
201513th WONCA World Rural Health Conference, Dubrovnik, Kroatien.
Svitlana Mischenko, Ånge, Västernorrland
210412th Wonca Rural Healt Conference, Gramado, Bransilien.
Pernilla Blom, Öregrund, Uppland

Rural Café

Rural Café, eller Rural Family Medicine Café är en internationell mötesplats för diskussioner kring varierande ämnen som berör glesbygdsmedicin världsvitt över landsgränserna.

Alla välkomnas att delta eller följa Rural Café. Varje möte spelas också in och kan i efterhand ses på Youtube.

29e december klockan 20.00

Välkommen till årets första och sista rural cafe, vi fortsätter nästa år! Plocka fram glöggen så ses vi elektroniskt (digital plats kommer!) och utgår från ett fall. Diskussion med likasinnade kring glesbygdsmedicin. Vi ses!

Case december 2020

En överviktig, rödbrusig man i 60 års ålder hittas utanför vårdcentralen efter en duns mot taket. Han verkar tagen och yrar osammanhängande om nordpoolen och renar. Du ser nått misstänkt flyga mot norr. Kvällen faller och ni tar in honom på ert akutrum. Okänd i byn, inget personnummer. AT: kall, temp 35,8. AF 26. Tydligt förvirrad. RLS 2. BT 110/60 Cor: Oregelbunden snabb puls. Pulm: Biljud basalt och en hel del rossel. LS: Dislocerad axel.

Vad gör du? Vad har ni för möjligheter till att ta hand om trauma på er vårdcentral?

Join Zoom Meeting:

https://us04web.zoom.us/j/74931328229?pwd=RDMwSzFuMzZvRDVPTlZzcWM0QXRXZz09

Meeting ID: 749 3132 8229

Passcode: b8v7J7