Medlem

Bli medlem


                                         

Medlem blir du genom att betala 

medlemsavgiften på 150 kronor.

Beloppet betalas in till: 

Bankgiro 5358-6756

eller så kan du 


SWISHA till 123 090 4813

Du måste alltid ange NAMN och e-post.
Stipendium

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin utlyser varje år ett resestipendium för deltagande vid en internationell konferens. Ansökan till detta är öppen enbart för de som är medlemmar i föreningen. Stipendiet utlyses här på hemsidan, på vår Facebooksida samt via e-post till våra medlemmar. 

Svensk förening för glesbygdsmedicin utlyser stipendium


Svensk förening för glesbygdsmedicin utlyser stipendium årligen för att möjliggöra för verksamma inom glesbygdsmedicin att kunna delta i en internationell konferens eller liknande fortbildning.

I ansökan om stipendium för att stärka och utveckla den glesbygdsmedicinska erfarenheten kan föreningen anslå upp till 20 000 kr per kalenderår för att bidra till medlems kostnad för internationell konferens eller liknande utbildning/fortbildning.

Ansökan ska innehålla en beskrivning, med källor, vad stipendiet ska användas till. Dessutom en presentation av den sökande, var denne arbetar och på vilket sätt dennes glesbygdsmedicinska verksamhet skulle berikas av att kunna delta i den konferens/kurs/liknande utbildningsinsats med tydlig glesbygdsmedicinsk målsättning som hänvisas till i motiveringen. Man bör också ha rimlig medfinansiering/godkännande från huvudman för att det ska kunna genomföras.

Föreningen emotser som motprestation en redovisning av kostnader och innehåll, samt en kort presentation på nästkommande årliga glesbygdsmedicinska konferens i Sverige.

Tips för att hitta lämpliga mål för stipendiets användande är att leta på Rural WONCAs partys sidor på WONCA World Organization of Family Doctors (WONCA) (globalfamilydoctor.com)   

Tips 2023:

VärldsWONCAmötet i Sydney 26-29 oktober RACGP - WONCA 2023

Ubuntu 2024,nästa världskongress för Rural WONCA Cape Town Sydafrika 10-13 september 2024 Conferences - Rural Wonca

Europeiska WONCA 7-10 juni 2023 i Bryssel, Belgien WONCA Europe 2023

Där även den europeiska glesbygdsmedicinska föreningen EURIPA Home - EURIPA deltar med workshops och posters.

2024 års WONCA EUROPE blir i Dublin 25-28 september

Nästa EURIPA Rural Health Forum 19th - 21st October 2023, Călimănești-Căciulata, Rumänien

Se Home - 12th EURIPA Rural Health Forum

Man kan även finna mycket internationellt material och ibland även onlinekurser för fortbildning i glesbygdsmedicin på flera hemsidor för Rural medicine, t ex

www.srpc.ca (Kanada)

 www.ruralhealthweb.org (NHRA USA)

www.srmc.scot.nhs.uk (Skottland)

https://ruralhealthandcare.wales/

www.acrrm.org.au  https://www.rrh.org.au    (Australien)

Ansökan ska för 2023 års stipendium tillsändas styrelsen senast 25/8 2023. Stipendiet kan tas ut upp till ett år senare än det år det tilldelats stipendiaten.


Ansökan mailas till: ruralmedswe@gmail.com

Årets Stipendiat

Vi gratulerar 2022 års stipendiat Niklas Wärme.

Tidigare Stipendiater

2020

Lana El Bahrová.201916th WONCA Rural Health Conference,       Alberquerque, USA 
 Andreas Lundgren, Ursviken, Västerbotten
201815th WONCA Rural Health Conference,       New Dehli, Indien. 
 Anna-Karin Agvald, Tierp, Uppland

201714th WONCA World Rural Health   Conference, Cairns, Australien.
 Sofia Åhman, Arvidsjaur, Norrbotten 


20166th EURIPA Rural Health Forum, Marseille, Frankrike.
 Helena Wallström och Simon Näverlo, Västerbotten 
201513th WONCA World Rural Health   Conference, Dubrovnik, Kroatien.
 Svitlana Mischenko, Ånge, Västernorrland 
210412th Wonca Rural Healt Conference, Gramado, Bransilien.
 Pernilla Blom, Öregrund, Uppland 

Rural Café

Rural Café, eller Rural Family Medicine Café är en internationell mötesplats för diskussioner kring varierande ämnen som berör glesbygdsmedicin världsvitt över landsgränserna. 

Alla välkomnas att delta eller följa Rural Café. Varje möte spelas också in och kan i efterhand ses på Youtube.